Gasni generatori

Gasni generatori

S obzirom da poseduje višedecenijsko iskustvo i stručnost, MTU Onsite Energy  obezbeđuje pouzdane gasne generator setove za širok spektar aplikacija.

Bilo da se radi kontinuiranom radu, standby ili prime power, proizvodnji električne energije ili u kombinaciji toplotne i električne energije (CHP).

MTU Onsite Energy gasni generator setovi su efikasni, pouzdani i konfigurisani da ispune Vaše zahteve.

Naši  generator setovi na prirodni gas poseduju vrhunsku tehnologiju koja obezbeđije kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije (CHP).

Kogeneracija (često se koristi i izraz kombinovana proizvodnja toplotne i električne energije - na engleskom Combined Heat and Power, CHP) predstavlja proizvodnju električne energije sa istovremenim korišćenjem otpadne toplote, koja se inače gubi u industrijskim procesima.

Efikasnost kogeneracije određuje se poređenjem sa referentnim sistemom za pojedinačnu proizvodnju električne i toplotne energije. Referentni sistem je postojeći sistem odvojene proizvodnje električne energije u elektrani na ugalj (lignit) i toplotne energije iz kotlova na zemni gas, umanjujući efikasnost proizvodnje za visinu gubitaka u prenosnoj i distributivnoj mreži do krajnjeg korisnika.

Prednosti kogeneracije
Efikasnost - Pouzdanost - Ekolologija - Energetska efikasnost – Ekonomija

Efikasnost
Kogeneracija zahteva manje goriva da proizvede potrebnu energiju i nema gubitke koji nastaju u prenosu odnosno distribuciji koji se javljaju kada električna energija putuje preko dalekovoda.

Pouzdanost
Kogeneraciono postrojenje može biti tako dizajnirano da pruži kvalitetnu električnu i toplotnu energiju na licu mesta, bez obzira na ispade koji mogu nastati u distributivnoj mreži čime pruža kvalitetno i sigurno napajanje osetljive opreme.

Ekologija - Energetska efikasnost 
Zbog manje potrošnje goriva koje se potroši tj. spali za proizvodnju svake jedinice energije (električne i toplotne) kogeneraciono postrojenje smanjuje zagađivanje vazduha, emisiju štetnih gasova kao i smanjenje efekta staklene bašte.

Ekonomija
Kogeneraciono postrojenje zbog svoje efikasnosti može uštedeti dosta novca, a to se najbolje vidi na računima za struju i pruža sigurnost od nestabilnih troškova energije.

CHP postrojenja su našla primenu kako u industriji tako i u objektima. Pogodna su za primenu u sledećim oblastima:

Industrija

  • Prehrambena industrija
  • Građevinska industrija
  • Industrija papira
  • Hemijska i farmaceutska
  • Pivare

Objekti

  • Bolnice
  • Hoteli i restorani
  • Stambene zgrade
  • Škole
  • Sportski centri

Kao energent, savremena kogenerativna postrojenja obično koriste prirodni gas ili u poslednje vreme biogas, kao tehnološku inovaciju u ovoj oblasti.

Ostale prednosti kogenerativnog postrojenja su pouzdanost u radu i mala potreba za održavanjem, fleksibilnost u pogledu opterećenja, a visok stepen automatizacije pruža povećanu pouzdanost, bezbenost i efikasnost i smanjuje operativne troškove.

Više informacija pogledajte na

Prirodni gas
Biogas i ostali gasovi

The New Natural Gas-Powered Series 4000 L64 By MTU Onsite Energy


MTU Onsite Energy: The new Gas-Powered Series 4000


MTU Onsite Energy: Biogas Cogeneration Systems