Filteri

Filteri

West Balkans Machinery“ (WBM) ovlašćeni zastupnik i direktni uvoznik proizvođača Donaldson.

WBM kvalitet usluge i asortiman lagera nas čini vašim pouzdanim, jedinim isporučiocem filtera.

  • VISOKA RASPOLOŽIVOST - sa prosečnom mesečnom vrednošću lagera filtera od preko 300.000 € u svakom trenutku možemo isporučiti najveći broj filtera potreban za neometani rad vaših mašina
  • POSVEĆENOST I PROFESIONALIZAM - sedam stalno zaposlenih ljudi (od ukupno 65 zaposlenih) sa prosečnim iskustvom od 10 godina su posvećeni isključivo filterima. U svakom trenutku možete dobiti pouzdanu informaciju i savet u vezi filtera.
  • ISKUSTVO - WBM je dugogodišnji najveći uvoznik filtera. Kada su vam hitno potrebni filteri specijalne namene naše znanje i iskustvo je od presudnog značaja.
  • KVALITET - kao ovlašćeni zastupnik i direktni uvoznik proizvođača, isporučićemo vam filtere kvaliteta prve ugradnje marke „Donaldson“, prepoznate i priznate na svetskom nivou

Za više informacija o filterima direktno nas kontaktirajte putem e-maila filteri@wbm.rs, ili putem telefona +381 22 850 850