Empower
your vision…

Empower
your vision…

Empower
your vision…

Empower
your vision…

Empower
your vision…

Industrijska filtracija

Industrijska filtracija

O čemu je tu opšte reč i zašto je filtracija u industriji toliko bitna?

Kratko pojašnjenje

Za više informacija možete se obratiti OVDE.

Filtracija velikih skladišnih rezervoara

Sve manji zazori u pogonskim motorima današnjice izrazito su netolerantni na kontaminirano gorivo, ulje i rashladnu tečnost. Dodatna (preventivna) filtracija uskladištenog goriva pomaže u smanjenju troškova eksploatacije kroz smanjenje oštećenja injektora uzrokovanih prljavim gorivom sa višim i visokim sadržajem vode.

Kratko pojašnjenje

Za više informacija možete se obratiti OVDE.

Komprimovani vazduh i gasovi

Ako se zahteva besprekoran nivo radnih učinaka i kontinuirana pouzdanost u radu kroz filtraciju gasova i tečnosti, onda ste na pravom mestu – odvajanje uljnih i vodenih para, nečistoća, bakterija i gotovo bilo čega što uzrokuje probleme u vašoj proizvodnji (hladnjaci, sistemi za izdvajanje isparenja, odušci, sušači, kućišta filtera, filter ulošci).

Kratko pojašnjenje

Za više informacija možete se obratiti OVDE.

Kompresori

Značaj kontinuiranog održavanja sistema komprimovanog vazduha uvek će biti aktuelan – kako zbog pristiska u sistemu i time uslovljenih rezultata u proizvodnji tako i zbog utroška energije i životnog veka kompresora.

Kratko pojašnjenje

Za više informacija možete se obratiti OVDE.

Prerada otpada

Kupcu današnjeg doba nudi se širok izbor prilagođenih rešenja za konkretnu primenu i to na mestu obrade otpada – sve sa evidentnim rezultatima u smanjenju utroška energije, smanjenju emisiije CO2, u skladu sa ATEX standardima i uz održavanje jednostavno kao nikada pre.

Kratko pojašnjenje

Za više informacija možete se obratiti OVDE.

Proizvodnja hrane i pića

Prerada žitarica, proizvodnja šećera, brašna, mleka, kakaoa, začina i mnogo čega drugog zahtevaju 100% pouzdan sistem zaštite koji će rešiti problem unakrsne kontaminacije, u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti proizvodnje i prometa prehrambenim proizvodima.

Kratko pojašnjenje

Za više informacija možete se obratiti OVDE.

Obrada drveta, papira i celuloze

Piljevina je jako poznat problem u industriji obrade drveta… posebno kada se prilikom njegove obrade koriste mašine koje usled zagrevanja mogu izazvati požare.

Kratko pojašnjenje

Za više informacija možete se obratiti OVDE.